< Types d'oeuvre -

(Fr) Chansons d’Amour (1993) chœur mixte à 4 voix

Sorry, this entry is only available in French. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Chansons d’Amour pour chœur mixte à 4 voix sur des textes de poètes arménien de XVII siècle, en arménien.

 • Առաւօտուն դըռան դիմաց, եկիր, անցար, չարիր իմաց,
 • Աչքըս տեսավ, խելքըս գընաց, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն աս ի±նչ վաղ է, եարըս ի բաղչան վարդ կու քաղէ,
 • ինքըն սպիտակ աղվոր խաղ է, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն դիպեր արև, իջնում ու տամ եարիս բարև,
 • կու նըմանի վարդի տերև, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն, դեմ ղազերուն չեմ դիմանա նազերուն,
 • աղջի մեռնիմ քո մազերուն, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն կանուխ կանուխ, յարս ի բաղչան քաղեր անուխ,
 • ինքը սպիտակ աչքերը թուխ, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն պարզե հովուն, բարև տարեք իմ եարուն,
 • թող միշտ կենա ի մեջ բարուն, իմ սիրելին:
 • Առաւօտուն, դեմ ղազերուն չեմ դիմանա նազերուն,
 • աղջի մեռնիմ քո մազերուն, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն կանուխ կանուխ, յարս ի բաղչան քաղեր անուխ,
 • ինքը սպիտակ աչքերը թուխ, իմ սիրելի:
 • Առաւօտուն պարզե հովուն, բարև տարեք իմ եարուն,
 • թող միշտ կենա ի մեջ բարուն, իմ սիրելին: